Trigger Trader

Med Trigger Trader får du all funktionalitet hos Standard Trader men med ett extra lager som är ett halvautomatiskt (endast en gång) system. Skönheten i Trigger Trader är att du kan använda den samtidigt som Standard Trader.


Med detta system är det möjligt att använda element från olika indikatorer för att skapa en inställning som avfyras en gång endast på den eller de tidsramar du har valt. När din handel har avslutats kan du välja att öppna en annan handel på din valda tidsram som kommer att starta nästa gång din installation sker.


Det mest effektiva sättet att använda Trigger Trader är att använda Standard Trader's multitidsramfunktion för att hitta de stora trenderna, men utan att öppna några affärer. Använd sedan Trigger Trader för att öppna affärer över flera tidsramar i riktning mot den stora trenden med din egen inställning. Detta låter dig komma in i de stora trenderna upprepade gånger och skörda dem för varje möjlig pip.